Kasulik

Esimese aasta õppekava lasteaias:

Periood Temaatika Omandatav sõnavara Kasutatud materjalid
September
 • tervitus ja enesetutvustus
 • “Hello”
 • “What’s your name?”
 • Numbers 1-10
 • Õpik “Õpime inglise keelt” K.Palusoo/P.Kasuk
 • Õpik “YEP! Õpik- värvimiseraamat” T.Heino/L.Kannisto/A.Seppovaara/M.Uotila/P.Westlake
 • Õpik “Mängime ja keel saab selgeks!” L.Kingisepp/P.Kärtner
 • Õpik “ESL – Worksheets and Activities for Kids” M.Pitts
Oktoober
 • numbrid
 • ainsus/mitmus
 • värvid
 • Numbers 1-10
 • “Blue”, “Black”, “Pink”, “Red”, “Green”, “Yellow”, “Orange”, “Brown”, “White”, “Purple”, “Grey”, “Colourful”
 • Õpik “Õpime inglise keelt” K.Palusoo/P.Kasuk
 • Õpik “YEP! Õpik- värvimiseraamat” T.Heino/L.Kannisto/A.Seppovaara/M.Uotila/P.Westlake
 • Õpik “Mängime ja keel saab selgeks!” L.Kingisepp/P.Kärtner
 • Õpik “ESL – Worksheets and Activities for Kids” M.Pitts
November
 • mängasjad
 • perekond
 • sünnipäev
 • “Dog”, “Cat”, “Mouse”, “Rabbit”, “Fish”, “Lion”, “Car”, “Doll”, “Ball”, “Teddy bear”, “Train”, “Kite”
 • “Father”, “Mother”, “Brother”, “Sister”, “Grandpa”, “Grandma”
 • “Present”, “Cake”, “Card”, “Balloon”, “Candle”, “Flowers”
 • Õpik “Õpime inglise keelt” K.Palusoo/P.Kasuk
 • Õpik “YEP! Õpik- värvimiseraamat” T.Heino/L.Kannisto/A.Seppovaara/M.Uotila/P.Westlake
 • Õpik “Mängime ja keel saab selgeks!” L.Kingisepp/P.Kärtner
 • Õpik “ESL – Worksheets and Activities for Kids” M.Pitts
Detsember
 • perekond
 • jõulud
 • “Christmas tree”, “Santa Claus”, “Star”, “Reindeer”, “Bell”, “Stocking”
 • Õpik “Õpime inglise keelt” K.Palusoo/P.Kasuk
 • Õpik “YEP! Õpik- värvimiseraamat” T.Heino/L.Kannisto/A.Seppovaara/M.Uotila/P.Westlake
 • Õpik “Mängime ja keel saab selgeks!” L.Kingisepp/P.Kärtner
 • Õpik “ESL – Worksheets and Activities for Kids” M.Pitts
Jaanuar
 • puuviljad ja toit
 • kehaosad
 • “Apple”, “Banana”, “Plums”, “Orange”, “Lemon”, “Cherries”, “Cheese”, “Bread”, “Ice-cream”, “Lemonade”, “Orange juice”, “Milk”
 • “Head”, “Hair”, “Eye”, “Ear”, “Nose”, “Mouth”
 • Õpik “Õpime inglise keelt” K.Palusoo/P.Kasuk
 • Õpik “YEP! Õpik- värvimiseraamat” T.Heino/L.Kannisto/A.Seppovaara/M.Uotila/P.Westlake
 • Õpik “Mängime ja keel saab selgeks!” L.Kingisepp/P.Kärtner
 • Õpik “ESL – Worksheets and Activities for Kids” M.Pitts
Veebruar
 • kehaosad
 • “Shoulder”, “Tummy”, “Hand”, “Finger”, “Knee”, “Leg”, “Toe”
 • Õpik “Õpime inglise keelt” K.Palusoo/P.Kasuk
 • Õpik “YEP! Õpik- värvimiseraamat” T.Heino/L.Kannisto/A.Seppovaara/M.Uotila/P.Westlake
 • Õpik “Mängime ja keel saab selgeks!” L.Kingisepp/P.Kärtner
 • Õpik “ESL – Worksheets and Activities for Kids” M.Pitts
OÜ Keelesumin