Keeleõpe

Erakeeleõpe

Ettevõte Keelesumin pakub võimalust õppida inglise keelt individuaal- või grupiõppena, lähtudes õppija(te) isiklikest vajadustest, temaatikast ja raskusastmest. Eesmärgid ja õppekava pannakse paika esimesel kohtumisel ning seejärel lepitakse kokku õppetundide sagedus, kestvus ja tunni hind.

Loe lähemalt

 

Keeleõpe lasteaias

Üks osa ettevõtte Keelesumin tegevusest hõlmab inglise keele õpetamist huviringina Kuressaare lasteaedade lastele vanuses 4-7. Hetkel on koostöölepingud olemas 3 Kuressaare lasteaiaga.

Inglise keele huviringid toimuvad lasteaia oma ruumides, et laps saaks tegutseda talle tuttavas ja mugavas keskkonnas. Keeleringi pikkus on 30 minutit ning see toimub üks kord nädalas.

Keeleringist saavad osa võtta kõik lapsed, kellel endal on huvi inglise keele vastu või kelle vanemad soovivad, et nende lapsed saaksid inglise keele baasteadmised juba lasteaias. 

Loe lähemalt

OÜ Keelesumin