Keeleringist loobumine

Loobumine lasteaia huviringist

Juhul kui soovite lõpetada oma lapse osalemise inglise keele huviringis, palume lapsevanemal saata vastavasisuline e-mail aadressile katrin.mesila@gmail.com. Huviringi õpetaja kaasab lapse tundidesse kuni lapsevanema poolse kirjaliku teavituse saabumiseni.

Ettevõtte loobumispoliitika näeb ette, et loobumised käivad kalendrikuu lõpu seisuga, mis tähendab, et kuu keskel saadetud loobumisteadet arvestatakse alates järgnevast kalendrikuust. 

 

Loobumine erakeeleõppest

Juhul kui soovite loobuda eratundidest enne kokku lepitud tähtaaja lõppu, andke sellest õpetajale teada suuliselt või saates vastavasisuline e-mail aadressile katrin.mesila@gmail.com.

 

Muu info

Igasuguste küsimuste korral arvete, loobumiste, õppetasude ja muu info kohta, kontakteeruge meiega järgmistel andmetel:

 

Katrin Mesila – tegevjuht ja õpetaja

 +372 52 35 470

katrin.mesila@gmail.com

OÜ Keelesumin