Keeleõpe lasteaias

Ettevõte Keelesumin pakub võimalust õppida inglise keelt huviringina 4-7-aastastele lastele Kuressaare Pargi, Naerusuu ja Tuulte-Roosi lasteaias.

Inglise keele huviringid toimuvad lasteaia oma ruumides, et laps saaks tegutseda talle tuttavas ja mugavas keskkonnas. Keeleringi pikkus on 30 minutit ning see toimub 1x nädalas.

Keeleringist saavad osa võtta kõik lapsed, kellel endal on huvi inglise keele vastu või kelle vanemad soovivad, et nende lapsed saaksid inglise keele baasteadmised juba lasteaias.

Ettevõtte õppemetoodika toetub nii õpetaja aastatepikkustele kogemustele ja teadmistele kui ka rahvusvaheliselt läbiviidud uuringu tulemustele võõrkeeleõpetamise valdkonnas. Väikesed rühmad (kuni 12 last grupis) tagavad, et iga laps saab tähelepanu ja palju kõnepraktikat, et õppida keelt õigesti rääkima. Kogu õppetegevus on üles ehitatud mänguliselt, arvestades laste vanust ja koostöövalmidust.

Keeleringi eest on võimalik valida 2 erineva maksmise variandi vahel:

 • Igakuine püsi-kuumakse 15 €
 • Igakuine püsi-kuumakse 10 € + 2 € igast tunnist osa võtmise eest

Selgitus: Esimese variandi puhul on fikseeritud kuumakse, mis ei sõltu tundidest osa võtmise sagedusest; teise variandi puhul sõltub kuumakse lõplik summa otseselt lapse tundidest osa võtmise sagedusest. Ehk kui laps käib keeleringis kohal kõik korrad (1x nädalas, 4x kuus), tuleks esimese variandi kohaselt lapsevanemal maksta kokku 15 €, teise variandi kohaselt 10 € baastasu + 8 € kohalkäimise tasu, mis teeb kokku 18 €.

Maksmine toimub igakuiselt esitatud arvete alusel ettevõtte kontole. Arve esitatakse lapsevanema e-mailile iga kuu 10. kuupäevaks möödunud kuu kohta.

 

Huviringiga saab liituda kogu õppeaasta vältel (september-mai), täites kõrvalolev online vorm või võttes meiega otse ühendust:

 +372 52 35 470

katrin.mesila@gmail.com

  Registreeri - Keeleõpe lasteaias

  Lasteaia andmed

  Lapse andmed

  Lapsevanema andmed

  Maksmise variandid

  OÜ Keelesumin