Erakeeleõpe

Ettevõte Keelesumin pakub võimalust õppida inglise keelt individuaalõppena, lähtudes õppija(te) isiklikest vajadustest, temaatikast ja raskusastmest. Eesmärgid ja õppekava pannakse paika esimesel kohtumisel ning seejärel lepitakse kokku õppetundide sagedus, intervall, kestvus ja tunni hind.

Nii nagu on võimalik õppida keelt individuaalõppena, on võimalik tellida ka inglise keeleõpet suuremale grupile, pannes grupi kokku kas oma tutvusringi-, kollektiivi- või sõpruskonnapõhiselt. Oleme valmis keeleõpet läbi viima ka asutuste poolt tellitavate koolitustena oma töötajatele.

Registreerimiseks täitke kõrvalolev online vorm või võtke meiega ühendust:

 +372 52 35 470

katrin.mesila@gmail.com

  Registreeri - Erakeeleõpe

  Keeleõpe

  Kontaktandmed

  LISAKÜSIMUSED

  Kuidas hindab õppija oma senist keeleoskust?

  Mis on õppima asumise eesmärk? (kirjutage vabas vormis)

  Mis aja vältel soovib õppija(d) keeleõppel osaleda?

  OÜ Keelesumin